fbpx
← Tillbaka till bloggen

Plastfria pappersmuggar

Av Rebecca O'Connor · 9. september 2022

I det här blogginlägget får du en översikt över en av de nyaste åtgärderna av pappersmuggar – plastfria pappersmuggar. Blogginlägget kommer att tala om hur de tillverkas och hur de kan återvinnas eller komposteras.

Produktion av plastfria pappersmuggar

I det här avsnittet kommer vi att tala om produktionen av plastfria pappersmuggar. Vi kommer att gå in på djupet om vilka material som används för att producera dem och hur de tillverkas.

Råmaterial som används för plastfria pappersmuggar

En smart innovativ idé används nu för att skapa pappersmuggar utan plastskikt som är 100% återvinningsbara. De tillverkas med en vattenbaserad dispersionsbeläggning som bildar en effektiv barriär inuti muggen så att den kan innehålla vätskor.

Det primära problemet med att göra plastfria pappersmuggar har varit att göra en beläggning som kan innehålla vätskor, och det är därför som plast tidigare har använts som primärt ytskikt. Den vattenbaserade dispersionsbeläggningen tillverkas genom att kemikalier blandas med massa som sedan läggs i en vattensäkring tillsammans för att bilda ett tunt skikt. När vattnet torkar bildar skiktet som fastnar på massan en barriär som kan innehålla vätskor.

Den viktigaste resursen för plastfria pappersmuggar är pappersmassa från träd, som tillverkas för att bilda pappret. Om du vill ha mer information om hur ett träd blir till massa för att slutligen göras till pappersmuggar kan du läsa om processen här.

Det är viktigt att påpeka att en av de saker som gör att plastfria pappersmuggar kan innehålla vätskor är att massan inte kommer från återvunnet material utan är nyproducerad.

Processen för kemi-termomekanisk trämassa

Det mellersta lagret i muggen består av kemi-termomekanisk massa som hjälper till att hålla ihop de andra lagren som skapas av vattenbaserad dispersion. Jag kommer nedan att beskriva hur kemi-termomekanisk trämassa skapas.

Innan träfliset omvandlas till massa rengörs, ångas och torkas det för att kunna absorbera kemikalierna. Massan ska därefter raffineras innan den bleks och appliceras tillsammans med resten av kemikalierna. När massan har passerat alla viktiga stadier torkas den slutligen i en vindtunnel i 230°C.

Slutförandet och framställningen av produkten

Som beskrivet i de två senaste avsnitten är den primära åtgärden för plastfria pappersmuggar just beläggningen. Tillverkningsprocessen är därför densamma som för vanliga pappersmuggar och de plastfria pappersmuggarna kan därför tillverkas av alla tillverkare av pappersmuggar. Om du är intresserad av hur pappersmuggar tillverkas kan du läsa mer om det i ett blogginlägg som vi skrev om detta.

Användning av produkten

De plastfria pappersmuggarna är som vanliga pappersmuggar och används främst av kaféer, restauranger och hotell. De ersätter då vanliga pappersmuggar och kan användas för samma ändamål och tillfällen eftersom de kan innehålla både varma och kalla vätskor lika väl. De plastfria pappersmuggarna har samma restriktioner när det gäller alkohol som vanliga pappersmuggar, vilket innebär att de inte kan innehålla stark alkohol. Därmed bör de inte innehålla drycker med mer än 5% alkohol. Tillverkarna av plastskiktet till pappersmuggarna anger att muggarna kan användas för att servera öl utan att skumma för mycket, vilket annars kan vara ett problem.

Återvinningsbarhet

Det här avsnittet ger en översikt över hur plastfria pappersmuggar kan brytas ned – kan de slängas i naturen? Vi kommer också tala om hur plastfria pappersmuggar är återvinningsbara och om alla material kan återvinnas.

Kompostering

När det gäller kompostering av plastfria pappersmuggar pågår tester av muggen för att undersöka om och se till att de är komposterbara när de kastas i naturen. De flesta rapporter visar att de kan vara komposterbara men för att vara säkra måste de vara under temperaturförhållanden på 20-30 celsius. Om de befinner sig i den temperaturen tar det 26 veckor innan de bryts ned, och de bör därmed fortfarande skickas till normala komposteringsanläggningar för att se till att de komposteras på ett korrekt sätt.

Återvinning – till andra pappersprodukter

I det här avsnittet kommer vi att titta på hur de plastfria pappersmuggarna kan återvinnas. Det är viktigt att komma ihåg att pappersmuggarna inte kan användas för att tillverka andra livsmedelsförpackningar när de återvunnits, då det inte är tillåtet att använda återvunnet papper när man tillverkar material som kommer i kontakt med livsmedel.

Pappersmuggar tillverkas av träfibrer och andra relevanta kemikalier vilket gör det lättare och mer tillgängligt för fler återvinningstekniker att slutföra processen utan problem.

Ny pappersmassa kan lätt återvinnas till andra pappersprodukter och kan återvinnas upp till sju gånger – om den återvinns mer än sju gånger kommer pappret inte att ha samma kvalitetsstandard.

Visionen var tydlig från början, nämligen att tillverka lätt återvinningsbara, på maskin belagda barriärkartonger för livsmedelsindustrin och det inkluderar plastfria pappersmuggar som nu också är biologiskt nedbrytbara.

© Boxed Water Is Better. Producto sin plástico reciclado

Dessa produkter är utformade för att vara lätta att återvinna, så alla återvinningsanläggningar som kan bearbeta kartongprodukter kan bearbeta dem utan problem. Alla pappkartonger som produceras med hjälp av plastfritt papper har visat sig vara återvinningsbara och repulperbara i konventionella anläggningar för återvinning av fibrer. Därför bör muggarna samlas in tillsammans med andra återvinningsbara material, som t.ex. tidningar, magasin osv.

Eftersom pappersmuggarna kan återvinnas i vanliga återvinningsanläggningar skapar detta ett effektivt återvinningssystem och en effektiv återvinningsprocess. Livsmedelsföretag som använder träfiberbaserade muggar kan då lätt förbättra sitt miljöavtryck med plastfria pappersmuggar. Om målet är att skapa en affärsmodell där kunderna kan delta i insamlingen av pappersmuggar bör återvinningsprocessen definitivt vara enkel.

Fördelar och nackdelar

I det här sista avsnittet kommer vi att nämna alla viktiga fördelar och nackdelar som plastfria pappersmuggar har, från de tidiga stadierna då de tillverkas till dess att de används och kastas för återvinning.

Fördelar

Först och främst är den största fördelen med att använda plastfria pappersmuggar att det bidrar till att minska plastavfallet och pappersmuggar för engångsbruk som hamnar på soptippar och inte i återvinningsanläggningar. Förutom att hjälpa miljön kan kaffe-, restaurang- och snabbmatskedjor spara en hel del på avfallsavgifter eftersom behållarna är återvinningsbara.

I dag är alla oroade över miljön och vill använda mer hållbara produkter, så om man erbjuder allmänheten miljövänliga förpackningsprodukter kan man öka varumärkesvinsterna. Eftersom vanliga pappersmuggar är belagda med ett skikt av PE-plast är de nästan omöjliga att återvinna då de måste återvinnas vid särskilda återvinningsanläggningar som de flesta länder inte har, och de kan inte heller återvinnas med de nya plastfria pappersmuggarna som kan återvinnas.

Símbolo de reciclaje

Eftersom plastfria pappersmuggar är utformade och tillverkade för att vara lätta att återvinna är det en stor fördel att de är bevisat återvinningsbara och går att återvinna tillsammans med annat pappers- och kartongavfall. Med det sagt är det också en tidsbesparing för pappersbruksanläggningar och konsumenter, eftersom de kastas i vanliga sopkärl tillsammans med andra pappersprodukter som återvinns tillsammans vid tillgängliga anläggningar för återvunnet fiber.

Nackdelar

En av möjligheterna med plastfria pappersmuggar är att de ska kunna brytas ned i naturen, men tyvärr finns det ännu ingen rapport om plastfria pappersmuggar som säger att de är komposterbara även om de kastas i naturen. Det pågår däremot tester för att se till att de är komposterbara.

Ett av de främsta problemen med plastfria pappersmuggar är att man skulle behöva lära alla återvinningsanläggningar att de plastfria pappersmuggarna faktiskt kan återvinnas och att pappret är av tillräckligt hög kvalitet för att användas för att producera magasin, papper och andra pappersprodukter.

När återvinningsanläggningarna vet att plastfria pappersmuggar kan återvinnas kommer det också att bli ett problem med att skilja plastfria pappersmuggar från vanliga pappersmuggar, eftersom om vanliga pappersmuggar går in i återvinningsprocessen och innehåller plast kan det förstöra hela märket för återvunnet papper.

Det är svårt att skilja plastfria pappersmuggar från vanliga pappersmuggar vid sopstationerna, och därför är det inte säkert att de kommer att återvinnas vid återvinningsstationerna. Det saknas infrastruktur för insamling av pappersmuggar. Information till återvinningsanläggningarna om pappersmuggar och vad som kan återvinnas.

Alla blogginlägg →