fbpx
keyboard_backspaceTillbaka till bloggen

Bilder i designen: Möjligheterna med CMYK-tryck

Av Rebecca O'Connor · 7. februari 2022

Den tryckta designen kan göras på många olika sätt, pappersmuggarna kan tryckas i diverse färger och element – men även bilder! I följande artikel kommer vi att prata om varför, och hur, du kan använda bilder i designen av dina pappersmuggar. Vi har också lagt till några olika exempel på hur olika företag har gått tillväga när de har designat sina pappersmuggar.

Det finns flera sätt att använda sig utav bilder i designen. Vi har delat upp dem i tre olika kategorier (vilka är de sätt vi ser är de vanligaste). Vi har delat upp i kategorierna i; Bilden som huvudelement, bilden som bakgrund och bilden som element i designen.

Jag har ingen specifik rekommendation gällande vilket tillvägagångssätt som är det bästa, jag skulle säga att det beror på situationen och brand. En design avsedd marknadsföring av en produkt på en mässa passar fint ihop med det första tillvägagångssättet (bild som huvudelement). Om du istället har ett kafé eller en butik som erbjuder kaffe så skulle jag istället välja mellan de två andra metoderna (eftersom de är något mer mångsidiga). De har båda kanonmöjligheter till att skapa en snygg bakgrund, men det beror även på den bilden eller de bilder du väljer att använda. 

Vi delar upp de olika kategorierna och diskuterar var och en av dem för sig – vi börjar på en gång med den första!

Bilden som huvudelement

Att använda en bild som huvudelement i designen är verkligen effektfullt, framförallt när du säljer en fysisk produkt. Att visa den på din pappersmugg samtidigt som du serverar en kopp kaffe eller annan dryck är en klassisk win–win för dig och ditt varumärke. När du väljer att använda dig av en bild (eller bilder) på detta vis innebär det inte att du inte kan inkludera andra element i designen. Du kan lägga till en produkttext, en slogan eller dylikt för att marknadsföra ditt varumärke – inga problem!

Som du kan se i det andra exemplet från Jameson Whiskey, så har de valt att använda sig av en annan bakgrund är själva bilden. De har gjort på detta vis för att se till att framhäva bilden av själva produkten. Att jobba med kontraster i färgerna är typiskt bra för att framhäva det du vill att dina kunder ska se.

Banque Populaire

Jameson Whiskey

Bilden som bakgrund

Om du vill använda dig av bilder i din design så kan det vara en effektfull idé att använda dem som bakgrund på dina pappersmuggar. Inte minst om du vill framhäva ett annat element i designen. Bilden i bakgrunden kan hjälpa till att framhäva ditt varumärkes indentitet och produkter på ett kreativt vis. 

Designexemplen som jag har valt ut nedan har alla bilder som bakgrund för att framhäva logotypen som huvudelement. De vill att det första kunden lägger märke till är loggan. Jag tycker att bilden i bakgrunden verkligen framhäver just det på ett snyggt sätt och även gör det enklare att fokusera på loggan – precis så som företagen nedan vill.

EDS hair

Bäckerei Richter

Bilden som element i designen

Det kan vara en riktigt bra idé att använda olika designelement i ditt tryck för att förstärka budskapet. Har du bilder som är relevanta för just detta så är det bara en bonus för dig! När du lägger till bilderna som element är de fortfarande i första hand en del av bakgrunden – men de kommer att ge din design en fördel eftersom att det sticker ut ur mängden.

I exemplen nedan har jag valt ut två olika sätt att använda bilder som element i designen på. Det första tillvägagångssättet fokuserar på att visa så många av produkterna som möjligt, för att visa kunder och potentiella kunder vad som erbjuds. Det andra tillvägagångssättet illustreras av ett café som vill ge sina kunder samma känsla som när de kliver in i butiken. Detta har de gjort genom att använda sig av bilder på blommor på den mörka bakgrunden.

Här nedan exemplen av tryckta pappersmuggar jag beskrivit kort!

Ecole de design

Espresso Bar

Alla blogginlägg arrow_forward
Gå till Limepack
Följ oss på