fbpx
← Tillbaka till bloggen

Vilka och vad är FSC?

Av Rebecca O'Connor · 25. maj 2020

FSC står för ‘Forest Stewardship Council® och är en internationell, ideell organisation. Organisationens syfte är att ta vårda och värna om världens skogar. Ett hållbart skogsbruk både idag och för framtida generationer.

FSC grundades 1993, ett år efter Earth-summit konferensen som hölls i Rio där det beslutades att inte stoppa skogsskövlingen. En grupp företag, miljöaktivister och samhällsledare gick samman och skapade tillsammans organisationen FSC.

Från start – och förmodligen under en lång tid framöver – har organisationens vision och mission varit att värna om kommande generationer skogar. Numera verkar FSC i mer än 80 länder runt om i världen och har mark på mer än 200 miljoner hektar.

De vill förmedla ett tydlig budskap till allmänheten: Vi kan tillgodose behovet av skogsrelaterade produkter utan att skövla träd och skogar på ett hälsosamt sätt för naturen. 

Vi är FSC-certifiede enligt FSC® C132484, SCS-COC-005763-BC.

FSC Spårbarhetsserfikat 

Ett företag måste erhålla ett så kallat sårbarhetssertifikat för att kunna erbjuda FSC-certifierade produkter. Dess produkter måste ha detta certifikat genom alla led relaterade till skogsbruk för att kunna göra FSC-anspråk vid försäljning.

FSC säkerställer transparens vid framställningen av produkten där du som konsument har insyn i produktens ursprung samt tillverkningsprocess.

FSC:s spårbarhetssertifikat spårar produkterna i tillverksningsprocessen från skog till slutgiltlig produkt där olika skeenden bearbetas. För att hålla reda på skogsprodukterna i alla dessa åtskilda steg använder FSC sig utav ett av tre kontrollsystem för att säkerställa ett pålitligt bearbetningsssytem. 

De tre styrsystem som FSC har utvecklat för att spåra produkterna kallas överföringssystem, procentsystem samt kreditsystem.

Överföringssystem

Detta kontrollsystem används främst av mäklare, distributörer och varuhandeln eftersom att det är ett enklare och mindre komplicerat än de andra två kontrollsystemen. De företag som använder sig av detta system har rätt att sälja FSC-märkta produkter förutsatt att den produkt som återförsäljs har en FSC-certifiering som i sin tur följer specifika krav.

Procentsystem

Procentsystemet används av tillverkare, fabriker och skogsarbetare. Detta system hanterar materialtillförseln där minst 70% av materialen måste vara certifierade för att produkten ska få prydas av FSC-markeringen.

Kreditsystem

Det här systemet används av tillverkare som framställer produkterna från insatsvaror med olika FSC-certifikat. Det hanterar även insatsvaror från efterkonsumption, återvunnet material, föråtervunnet pappersfiber samt FSC-certifierat material. De olika materialen lagras av företaget i en” kredit ” på ett kreditkonto. Att ha krediter lagrade på ett konto innebär att företaget kan blanda berättigade FSC produkter och sälja produkter med ettiketten “FSC Mix”.

Understand the FSC label

© Limepack. Understand the FSC label

Varför är det bra att vara en del av FSC?

Det finns många skäl till varför ett företag bör erbjuda FSC-certifierade produkter och använda sig av FSC-etiketten. När vi använder FSC-etiketten på våra produkter ser vi till att sprida FSC-organisationens budskap och se till att de personer som använder produkten kan följa vårdkedjan.

FSC bryr sig inte bara om träden i skogen, organisationen ser även till att skydda rättigheter samt försäkrar att inhemsk befolkning i området av skogsskövlingen kan ta del av skogens alla fördelar. Organisationen har beslutat att skydda vissa skogsområden som kan ha en kulturell eller religiös betydelse för ursprungsbefolkningen.

FSC uppmuntrar också skogsägaren att använda lokal arbetskraft för att säkerställa bättre förutsättningar för skogen och de människor vars försörjning är beroende utav den. Skogsägaren ska tillgodose med utbildning, säkerhetsutrustning och följa FSC:s principer gällande ersättning.

FSC: s principer

FSC har fastställt regler och principer för vad de anser som ansvarsfull hantering av skogens tillgångar. Ett företag måste följa nedanstående principer för att få sälja produkter med FSC-certifiering och etikett.

 • Princip 1

De ska vara i linje med alla förordningar, lagar, avtal, konventioner och dess följande principer samt kriterier. Detta innebär att skogsförvaltningen, oavsett var skogen befinner sig, måste respektera och tillämplig på de speciella reglerna. Detta gäller även de internationella lagar och avtal som landet har undertecknat.

 • Princip 2

Ägaren av skogen bör upprätthålla och förbättra villkoren för arbetarna i FSC-certifierade organisationer. Detta inkluderar både att de anställda får samma lön och att organisationen har lämpliga säkerhetsåtgärder för arbetarna.

 • Princip 3

Skogens ägare ska identifiera och stödja lokal samt ursprungsbefolkningens rätt till ägande och användning av markresurser. I många skogar finns det infödd befolkning, det finns därför lagar och sedvanlig rätt gällande ägande och bruk av marken. 

 • Princip 4

Att underhålla eller stärka skogsarbetarnas lokala samhällen, både det sociala och ekonomiska välbefinnandet. Skogsförvaltningen måste förbättra och öka hur samhället är organiserat för att motverka arbetslöshet, låga löner och andra sociala problem. Nuvarande och framtida ekonomisk säkerhet ska uppfyllas.

 • Princip 5

Stärka de långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna med skogen. Skogsförvaltningen är aktiv och nyttjar skogen på ett effektivt vis där de undviker att slösande av materialresurser. De ska värna om ett brett spektrum av miljömässiga och sociala fördelar.

 • Princip 6

Underhålla och/eller återställa ekosystemet, dess biologiska mångfald, resurser och landskap. Viktigast av allt; skogsförvaltning bör skydda variationen mellan levande organismer och de värden kommer till följd. Naturliga resurser som vatten och mark ska bevara liv för växter, djur och alla levande arter.

 • Princip 7

Att ha en förvaltningsplan som implementeras, övervakas och dokumenteras. Denna förvaltningsplan bör innehålla de utfall och risker som är möjliga. Förvaltningsplanen bör uppdateras så att den överensstämmer med skogens faktiska förhållanden.

 • Princip 8

Visa framsteg mot ledningsmål. Framstegen bör observeras och kontrolleras så att de överensstämmer med vad som är acceptabelt på en skogsskötselnivå. Poängen är att hålla reda på framstegen är att hjälpa, förbättra och utvärdera skogen, skogsprodukter, vårdkedja och de sociala och miljömässiga effekterna.

 • Princip 9

Bevara och/eller stärka attributen som definierar skogar med hög bevaringsgrad. Olika åtaganden bör göras för att förhindra slösaktigt bruk. Skogars olika egenskaper ska beaktas.

 • Princip 10

Planera och hantera plantagen i enlighet med ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Skogsförvaltningen ska alltid ta FSC: s principer implementerade i planeringen av skogens mål.

Vi som företag är välinformerade om de regler och principer som FSC kräver och vi arbetar med tillverkare som köper alla sina pappersprodukter från FSC-certifierade företag. Vi ser också till att tillverkarna som hävdar att de är FSC-certifierade uppfyller dessa principer.

FSC vs Standardpappersprodukter

Det finns många skäl till varför du bör välja FSC-certifierade produkter. Här är två av dessa anledningar:

 • Produkterna kommer från en förnybar resurs. Skogsbrukets skövling sker i en takt som tillåter att nya träd hinner återplanteras.
 • När det gäller vanliga konstruktionsmaterial anses FSC-certifierat skogsbruk vara mycket effektivt när det gäller värmeisolering. Det har faktiskt  värmeisoleringsegenskaper 5 gånger bättre än betong, 10 gånger bättre än tegel och 350 gånger bättre än stål.

FSC-certifiering möjliggör kontakt med slutanvändaren samt säkerställer slutkonsumenten om att produkten de köpt kommer från en ansvarsfull källa.

Vi på Limepack arbetar endast med EU-tillverkare vilket innebär att många erbjuder FSC-certifierade produkter. Vi förser våra kunder med pappersmuggar som är tillverkade av pappersanläggningar som är märkta med FSC Mix vilket innebär att de tillverkas med papper eller trä från en blandning av kontrollerat trä och återvunnet material eller certifierade skogar.

FSC och FN:s utvecklingsmål

FN:s mål fastställs när flertalet nationer enas om gemensamma mål att uppnå fram till 2030. De har bestämt 17 mål med hopp om att förbättra världen i både sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.

Målen som FSC eftersträvar är i linje med några av FN: s mål. Särskilt mål 8 (anständigt arbete och ekonomisk tillväxt), 12 (ansvarsfull produktion och konsumtion) och 15 (liv på land).

FSC arbetar konsekvent med dessa FN-mål genom att utvidga sina principer gällande arbetstagarnas rättigheter, inte skövla utan att plantera nya träd samt certifiera produkter av återvunnet papper.

Genom att stödja FSC stödjer du även FN:s utvecklingsmål. Detta anser vi är viktigt att visa omvärlden för att stödja åtgärder i linje med utvecklingsmålen.

Standard träd- och pappersprodukter

Standardpappersprodukter tillverkas av alla träd eller från träprodukter som har återvunnits. Papperstillverkare som inte är FSC-certifierade har inte samma ansvar för miljön, arbetarnas rättigheter eller stärkning av lokala samhällen.

Standardpapperstillverkare och FSC har samma förutsättningar att skapa återvinningsbara produkter men tillverkare av standardpapper behöver inte återplantera träden.

Skogar som inte är FSC-certifierade kontrolleras och dokumenteras inte lika mycket, vilket innebär att de inte kan kontrollera skogens kvalitet och säkerhet lika strikt som när det kommer till FSC-certifierade skogsbruk.

Det finns många exempel på hur FSC-certifieringen har påverkat skogsbruk positivt. Bolivia har till exempel certifierat mer än två miljoner hektar av sina skogar med FSC vilket hjälpte till att förbättra relationerna mellan skogsföretag och lokala befolkningar med anställningsmöjligheter vilket har lett till ett främjande av lokala samhällen.

Alla blogginlägg →