fbpx
keyboard_backspaceTillbaka till bloggen

Pappersmuggar och alkohol

Av Tove Nordmark · 4. september 2020

En produkts hållbarhet och klimatpåverkan har fått allt högre fokus under de senaste åren. Vid servering av dryck har en således naturlig följd inneburit att plastmuggens miljövänligare substitut har vuxit sig allt starkare på marknaden – hej pappersmuggen! Vi har hjälp kunder med tryckta pappersmuggar till festivaler, företagsevent och andra typer av evenemang. Pappersmuggar är ett utmärkt sätt för varumärken att marknadsföra sina produkter på då samtlig yta kan prydas med företagsfärger, logotyper och andra designattribut specifika för varumärket. Pappersmuggen har fler fördelar än enbart miljöaspekt och designmöjligheter – den finns även i flertalet storlekar. Oavsett om det är en drink på ett företagsfest eller en smakprovning på ett event så finns passande storlek!

Eftersom att pappersmuggar är belagda med ett tunt lager plast och resterande mugg är av papper, i kontrast till plastmuggen som är helt av plast, finns det några saker att tänka på vid byte från plastmuggar till pappersmuggar. Vi skriver denna artikel för att hjälpa dig att undvika situationer där dina pappersmuggar kan börja läcka eller tappa struktur och således leda till en sämre kundupplevelse. Varför börjar en pappersmugg läcka? Olika faktorer kan göra så att pappret i muggen luckras upp. Mer om det nedan!

Skillnaden i alkoholhalt

När det gäller alkoholprocenten är det viktigt att veta att vanliga pappersmuggar endast bör användas vid servering av alkohol som har en procentandel under 5%. Vi har funnit att detta är den normala tröskeln. Vi kan tillverka pappersmuggar som kan användas för att servera alkohol med en högre halt än 5% – Vi har gjort dessa typer av pappersmuggar när företag önskat servera rom, vodka och annan starksprit rent.

Vi har dock haft kunder som använt sig av våra standardmuggar för att servera ren starksprit i utan att ha upplevt problem med läckage eller försämrad struktur. I dessa fall har det handlat om smakprovningar på mässor och dylikt där endast en liten volym serverats i mindre pappersmuggar. Med andra ord så har drycken konsumerats precis vid upphällning.

En annan typ av situation då våra vanliga pappersmuggar har fungerat ypperligt är när de har används för att servera drinkar och utblandade alkoholhaltiga drycker. Vi har hjälpt Malibu, Campari och Absolut Vodka bland många varumärken. Kunden har använd muggarna på diverse evenemang där de har varit värdar eller deltagit.

PLA- vs. PE-beläggning

Den andra primära faktorn att ta hänsyn till om du vill servera alkohol i pappersmuggar är muggens beläggning. Det finns två olika typer av beläggningar; PLA-beläggning och PE-beläggning.PLA-beläggning är en biologiskt nedbrytbar beläggning, detta innebär att  pappersmuggarna kan brytas ned i industriell kompost. PE-beläggning är den vanligaste plastbeläggningen, denna beläggning används vid produktion och framtagning av nästan alla pappersmuggar. 

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan dessa två typer av pappersmuggar då PE-beläggningen är starkare än PLA-beläggning vilket gör den typ av mugg robustare och tåligare vid servering av alkoholhaltiga drycker. Ju högre alkoholhalt, desto större anledning att välja muggar med PE-plast. Våra alkoholbeständiga pappersmuggar kan endast tillverkas med PE-beläggning.

Slutsats

Pappersmuggar är ett utmärkt sätt att visa upp sitt varumärke på samt servera diverse drycker i. Om du inte är försiktig när du väljer typ av pappersmugg kan det sluta upp i en negativ upplevelse för kunden då pappret kan avge smak eller börja luckras upp. Lugn bara lugn! Det finns en smart tumregel som jag tidigare nämnde i texten. Serveras en dryck med högre halt än 5% bör du välja, vad vi kallar, alkoholsäkra pappersmuggar. Kom ihåg att PLA-beläggningen inte är lika stark som PE-beläggningen när det kommer till alkoholprocent.

Swedish country manager at Limepack

Alla blogginlägg arrow_forward
Gå till Limepack
Följ oss på