fbpx
keyboard_backspaceTillbaka till bloggen

Hälsa, miljö och bambumuggar

Av Tove Nordmark · 7. september 2020

Är muggar av bambu verkligen hållbara? Fler och fler bambuprodukter såsom muggar, tallrikar, bestick med mera säljs som hållbara, plastfria och nedbrytbara substitut. Men är det alltid så?

Bambumuggar och plast?

Muggar av bambu har varit ett område av extra intresse för tyska hälsoinstitutet och konsumentorganisationen Stiftung Warentest. Stiftung Warentest gjorde en utvärdering av 12 olika typer av bambumuggar och de fann att samtliga koppar innehöll någon form av plast. De fann faktiskt att i vissa muggar bestod av 25% av plast trots att de marknadsfördes som 100% bambutillverkade muggar.

När bambumuggar säljs som nedbrytbara är det detsamma som att hävda att pappersmuggar är helt nedbrytbara till sin natur. Eftersom pappersmuggarna har en beläggning av antingen PLA- eller PE-plast för att kunna innehålla drycker, kan de helt enkelt inte brytas ned i naturen. När muggar av bambu innehåller en relativt hög andel plast kan de inte brytas ned i naturen, innehåller de istället en låg procenthalt kan de brytas ned i naturen. Skulle de senare nämnda muggarna hamna i skog och mark skulle det ta längre tid och vara sämre för naturen i jämförelse med pappersprodukter utan plast. Det bryts ned efter ett tag, MEN, det lämnar kvar en del mikroplaster vilka är skadliga i sig för miljön.

När bambumuggar marknadsförs som hållbara och nedbrytbara ger det konsumenter och företag en missvisande bild vilket kan leda till beslut baserade på felaktiga grunder. Köparna känner sig lurade och industrin framställs som ytlig och oärlig –  snabba pengar på missvisande fakta och budskap är sällan ett vinnande koncept i längden.

Hälsa och bambumuggar

I många av de fall där plast har använts vid framställning av bambumuggar är den plasttyp som använts melaminplast. Tyska hälsoinstitutet fann i sin forskning att många av bambumelaminprodukterna avger stora mängder oönskade, skadliga kemikalier vid bruk av dem.

De flesta av dessa bambu-melaminprodukter uppfyller kraven när de testas som nya produkter. Det största problemet är att när bambuprodukterna används i kontakt med varm mat och dryck ökar spridningen av dessa kemikalier – och de ökar ju fler gånger produkten används. Detta beror på att melamin kan brytas ned om det kommer i kontakt med varm mat och andra särskilt varma livsmedel. Detta gör det svårt för användaren att veta när spridningseffekten överskrider tröskeln för vad som är godkänt och när den eventuellt kan påverka hälsotillståndet.

I undersökningen som gjorts av German Heal Institute testades 366 olika bambutillverkade muggar. Institutet fann att ⅓ av kopparna avgav mer kemikalier än vad som är tillåtet. De släppte i vissa fall ut 30 gånger högre än det acceptabla intaget (TD1) för vuxna och upp till 120 gånger högre för barn. Intaget av för mycket av dessa kemikalier kan vara cancerogent och kan skada urinblåsan och njurarna.

Bambumuggar som släpper ut alldeles för höga halter kemikalier resulterade i att lågprisbutiken Aldi förra året var tvungna att återkalla sina bambumuggar i de flesta av sina butiker runt om i världen.

Den här artikeln har hittills genomsyrats av en stark skepsis gentemot bambumuggen och dess negativa sidor. Men, det är viktigt för oss att konstatera att bambumuggar inte enbart har negativa effekter på hälsa och miljö. Om bambumuggarna är tillverkade av enbart bambu och inte innehåller någon plast är de nedbrytbart till sin natur och kan vara ett bra alternativ till andra engångsartiklar.

Hållbarhetsjämförelse: Pappers vs. Bambumuggar

När man jämför pappers- och bambumuggar är det första att titta på huruvida de är nedbrytbara eller inte. Som vi har täckt i de föregående inläggen är pappersmuggar belagda med plast, vilket gör att de inte kan brytas ned i naturen. Men om de är belagda med PLA-plast är de biologiskt nedbrytbart i industriell kompost. Bambumuggar är naturligtvis inte nedbrytbart till sin natur om de innehåller plast. Om bambumuggarna inte innehåller plast kommer de att brytas ned i naturen med tiden – problemet är dock att det tar många år för kopparna att brytas ned helt. Så det mest miljövänliga alternativet för bambu- och pappersmuggar är att sortera dem så att de kan brännas och förvandlas till ny energi.

När det gäller återvinningsbarhet är det korta svaret att både pappersmuggar och bambumuggar inte kan återvinnas. Anledningen är att det är nästan omöjligt att återvinna material som har använts i kontakt med livsmedel.

De sista vi vill täcka när det gäller hållbarhet är CO2-utsläpp av papper och bambu. Det första man måste ta hänsyn till gällande det två materialen är att bambu hjälper till att minska CO2 i luften (fyra gånger mer än motsvarande yta i ett träd), och det genererar även 35% mer syre.

Bambu som material har hittills ett försprång. Men när det gäller produktion och tillverkning av muggar, avger bambu mer CO2 än papper. Detta beror på att bambu är mycket svårare att arbeta med och det måste användas mycket mer bambu för att producera dessa muggar jämfört med papper. Det är dock viktigt att lägga till att bambumuggar ofta är återanvändbara och därför ofta används flertalet gånger. Det finns naturligtvis en break-even punkt där bambumuggar blir bättre när det gäller CO2-utsläpp. När du väljer mellan pappers- och bambumuggar är det viktigt att ta hänsyn till syftet. Om du kan återanvända dem – välj bambumuggar. Ska du till en mässa eller festival där de bara kommer att användas en gång? Välj då pappersmuggar.

Det sista man bör ta hänsyn till är transporten av materialen. Eftersom att nästan all bambu odlas i Asien måste den transporteras hela vägen till Europa innan materialet kan användas. Pappersmuggar som produceras i Europa å andra sidan undviker denna transport med tillhörande utsläpp.

Bambu-slutsats

När det kommer till bambumuggar är det viktigt att vara medveten om att många av dem innehåller plast, och en ganska hög andel av dem innehåller melaminplast vilket kan vara riktigt skadligt för användarnas hälsa om de används för många gånger och/eller för varma drycker. Om du letar efter bambumuggar – se till att de produceras av 100% bambu. Detta kan dock vara både krångligt och svårt att veta då bambumuggarna som innehåller plast är märkta som miljövänliga och nedbrytbara. När det gäller huruvida bambumuggar är mer hållbara än pappersmuggar är svaret att det beror på vilken aspekt du värdesätter högst. Bambutillverkade muggar utan plast kan brytas ned i naturen, men ingen av kopparna kan återvinnas och bambumuggar avger mer CO2 än pappersmuggar.

Swedish country manager at Limepack

Alla blogginlägg arrow_forward
Gå till Limepack
Följ oss på